הורדת דרייבר ל QL-700 לסרט DK-2229

תוכנת מנהל התקן עבור מערכת הפעלה חלונות 32 BIT

 

תוכנת מנהל התקן עבור מערכת הפעלה חלונות 64 BIT

 

    1. יש לבחור להוריד את הקובץ המתאים
   2 . לחלץ את הקובץ המקובץ
   3. ללחוץ על SETUP בתוך הספריה לפני חיבור המדפסת למחשב ולהמשיך לפי ההוראות
   4.יש לחבר את המדפסת למחשב רק כאשר תבוא ההוראה המפורשת