QL-700

מדפסת מדבקות משרדית

  • מדפסת טרמית ישירה
  • עד 93 מדבקות לדקה / 150 מ"מ לשניה
  • סרטי DK עד רוחב 62 מ"מ
  • מגוון סרטים: נייר,פוליאסטר,מדבקות הניתנות להסרה ועוד
  • רזולוצית הדפסה עד 300DPI
  • הדפסת פונטים וברקודים ישירות מהמחשב

 

 * לסרט DK-22229 יש להוריד דריירב יעודי מתפריט תמיכה והורדות בראש הדף