סידרת PJ-6XX

מדפסת טרמית ניידת

תוכן עבור סידרת PJ-6XX

  PJ
-622
PJ
-662
 
 PJ
-623
PJ
-663
 רזולוציית הדפסה 203X200 cpi

 x

 x

   
 רזולוציית הדפסה 300X300 cpi    

 x

 x

 ממשק Bluetooth  

 x

 

 x

 ממשק IrDA/USB

 x

 x

 x

 x

 הורדת תבנית/מצב הדפסה    

 x

 x

 מצבי פקודה של Esc/p

 x

 x

 x

 x

 PA-PT-600LI

 PA-AD-600EU

 

PA-CD-600CG 12V

 

 PA-CD-600WR 12V

PA-BT-500

סוללה Li-ion  נטענת

ספק כח

 מחבר לרכב (חיבור למצית)  מחבר לרכב (חיבור קבוע)

 סוללה Ni-Mh  נטענת

 PA-PT-600LI  Power_Supply  Cigarette_lighter_connection  Permanent_connection  PA-BT-500

 

 

 


 PA-RH-600


PA-RB-600


PA-RC-600


PA-CC-500

 

PA-CM-500

 מסגרת גליל נייר

 כיסוי מגן

 תיבת גלילה

תיק נשיאה

ערכת התקנה ברכב

 PA-RH-600  PA-RB-600  PA-RC-600  PA-CC-500  PA-CM-500