FAX-8360P

פקס לייזר נייר רגיל עם מכונת צילום

תוכן עבור FAX-8360P

פקס
* מהירות מודם 33,600bps
* 32 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת
* 200 זכרונות לחיוג מהיר
* מזין מסמכים אוטומטי עד 30 דפים
* מחסנית ל-250 דפים
* זכרון פנימי ל- 500 מסמכים משלוח/קבלה

צילום מסמכים
* העתקת מסמכים זריזה עד 14 דפים בדקה
* מזין מסמכים אוטומטי עד 30 דפים
* הגדלה והקטנה 50-200%
* עד 99 העתקים

 TN-6600   טונר עד 6,000 דף ב- 5% כיסוי
 DR-6000   תוף עד 20,000 דף