FAX-T-104

פקס נייר רגיל עם מכונת צילום

תוכן עבור FAX-T-104

* מהירות מודם 9,600bps
* 4 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת
* 100 זכרונות לחיוג מהיר
* מזין מסמכים אוטומטי עד 10 דפים
* הזנת נייר לקבלת פקס ל-30 דפים
* זכרון פנימי לאגירת עד 25 מסמכים משלוח/קבלה בגמר
 
 נייר
* מימדים קטנים במיוחד

        PC-75      קסטה לכ -140 דפים
 PC-72 RF      מילוי לכ-140 דפים שני גלילם בקופסה