QL-800

מדפסת מדבקות משרדית

  • מדפסת טרמית ישירה
  • הדפסה בשני צבעים - אדום ושחור
  • עד 93 מדבקות לדקה ש/ל עד 15 מדבקות לדקה צבע
  • זיכרון 6MB
  • סרטי DK עד רוחב 62 מ"מ
  • סרטי מדבקה: רציף ו/או מדבקות בדידות
  • מגוון סרטים נייר, פוליאסטר,מדבקות הניתנות להסרה ועוד
  • ממשקים:usb2.0
  • רזולוצית הדפסה 300X600 DPI
  • כבוי אוטומטי