רישום אחריות באתר

נא מלאו את שדות החובה

תשעת התווים מצד ימין במספר הנמצא בגב המכשיר A1A123456 לעזרה

תוכן עבור הדגמה היכן ממוקם המספר הסידורי

יש לרשום את תשעת התווים האחרונים מימין  : אותיות-מספרים-אותיות

צילום מדבקה על מוצר - הדגמה היכן ממוקם המספר הסידוריg