מדפסת לייזר

איך עובדת מדפסת לייזר? מדריך למדפיס המתחיל

כשחושבים על זה לראשונה, נראה די מוזר ולא הגיוני שקרן לייזר תצליח לכתוב או לצייר דמות על גבי נייר. אבל אחרי שמבינים איך באמת פועל התהליך המעניין הזה – תפקידו של הלייזר הופך להיות ברור.

בעוד שמדפסת הזרקת דיו פועלת בצורה די פשוטה וקלה להבנה (הדיו מוזרק על גבי הדף במנות מדודות ומדויקות מאוד), מדפסת לייזר שחור לבן או צבעונית פועלת בשיטה שיותר דומה למכונת צילום מאשר למדפסת דיו.

מכונת צילום פועלת באמצעות אור המוקרן דרך נייר – במקומות בהם האור חדר את הנייר, הוא מגיע אל תוף גלילי מסתובב שנקרא פוטו-מוליך (מצופה בחומר שמשנה את תכונותיו החשמליות במגע עם אור). בשלב זה התוף נטען בחשמל סטטי חיובי, והאור שחדר את דף הנייר משנה את המטען החשמלי על גבי התוף למטען שלילי, בהתאם לדוגמה הנמצאת על דף הנייר (טקסט, דמויות ועוד).

החשמל הסטטי השלילי שנוצר על גבי התוף (באמצעות האור), מושך אליו חלקיקי אבקת דיו שנקראת “טונר”. חלקיקי הטונר עוברים מהגליל המסתובב אל הדף (שטעון במטען חשמלי סטטי הפוך), ולבסוף הם “מותכים” אל סיבי הדף באמצעות שני גלילים חמים. כך הדיו נצמד אל הדף בהתאם לתבנית החשמל הסטטי שהוקרנה עליו קודם לכן – אותיות, משפטים, פסקאות, דמויות ועוד.

טונר צבעוני למדפסת לייזר

אותו תהליך מתרחש הן במדפסות לייזר שחור לבן והן במדפסות לייזר צבעוניות, אלא שבמדפסות הצבע יש 4 גלילים מסתובבים – כל אחד בהתאם לארבע צבעי היסוד (CMYK).

מדפסת לייזר פועלת בערך באותה דרך, אך בהבדל עיקרי אחד – במקום אור רגיל, משתמשים בקרן לייזר ממוקדת.

הנה תיאור מפורט של תהליך ההדפסה באמצעות לייזר:

  1. כמות גדולה של מידע (מסדר גודל של כמה מגה בייטים) מגיעה מהמחשב אל המדפסת, שכוללת בתוכה מעגל חשמלי.
  2. המעגל החשמלי “קורא” את הבייטים, הופך אותם למידע ומורה לקרן הלייזר כיצד יש לארגן את המידע על גבי דף הנייר.
  3. בו זמנית מופעל חוט חשמלי מיוחד (Corona Wire), שמעניק מטען חשמלי סטטי לתוף גלילי מסתובב (פוטו-מוליך, בדומה לתוף הנמצא במכונת צילום).
  4. התוף המסתובב נטען בחשמל סטטי חיובי המפוזר על פני השטח שלו באופן אחיד. במקביל קרן הלייזר מופעלת על ידי המעגל החשמלי, ומשרטטת על גבי התוף את התווים או הדמויות הרצויים.
  5. מקום המגע בין הלייזר לתוף משרה מטען סטטי שלילי על גבי התוף, ולמעשה “מוחק” את המטען החיובי שהתוף קיבל קודם לכן.
  6. המקומות על גבי התוף שקיבלו מטען חשמלי שלילי שקולים לאזורים שחורים, ואלו שנשארו עם מטען חשמלי חיובי שקולים לאזורים לבנים.
  7. גלגל דיו מכסה את התוף באבקת טונר בעלת מטען סטטי חיובי. מכיוון שהתוף המסתובב מכוסה הן במטענים חיוביים והן במטענים שליליים, הטונר החיובי נמשך אך ורק לחלקים הטעונים שלילית.
  8. לאחר שהתוף כוסה בטונר בדיוק במקומות הדרושים בהתאם למטענים החשמליים המצויים עליו, מוזן למדפסת דף נייר שנטען בחשמל סטטי חיובי. כאשר הנייר מוזן אל עבר התוף המסתובב, המטען החיובי על גבי הנייר מושך אך ורק את חלקיקי הטונר השליליים. זהו השלב בו מועבר הטונר מהתוף אל הדף ויוצר את ההדפסה.
  9. כאשר הנייר מסיים להתכסות בטונר בהתאם למטענים החשמליים האמורים, הוא עובר בין שני גלילים חמים המפעילים עליו לחץ וחום. במצב זה אבקת הטונר מתחממת מיידית ונצמדת לסיבי הדף. לא פלא שנייר מודפס יוצא תמיד חם “ממכבש הדפוס” שלו.