כיצד תבדקו האם החלפים שברשותכם מקוריים?

כדי לוודא שהחומרים מקוריים, עקבו אחר הצעדים הבאים:

בדקו את תווית האבטחה המופיעה על אריזת יחידת הטונר, הדיו או התוף. לאחר מכן היכנסו לאתר www.brother.com/id ובדקו האם ההולוגרמה מתאימה לזו המוצגת באתר. לאחר מכן, הזינו את מספר ה-ID מהאריזה וקבלו אישור נוסף על מקוריותו של המוצר.

בדיקת מקוריות באמצעות הטלפון החכם:
• הורידו את אפליקציית Data matrix code reader (אפליקציית QR רגילה עלולה לא לעבוד)
• פתחו את האפליקציה, סרקו את ה- Data matrix codeוהזינו את דף האימות.
• בתום הבדיקה האוטומטית, תוצג תווית ירוקה המעידה כי המוצר מקורי.
• לאימות נוסף, בדקו האם ההולוגרמה מתאימה להודעה המוצגת בדף האימות.
• אם קורא הקוד אינו פועל, הזינו את המידע ידנית בכתובת: www.brother.com/id