כיצד תבדקו האם החלפים שברשותכם מקוריים?

supplies-counterfeit-supplies

כדי לוודא שהחומרים מקוריים, עקבו אחר הצעדים הבאים:

בדקו את תווית האבטחה המופיעה על אריזת יחידת הטונר, הדיו או התוף. לאחר מכן היכנסו לאתר www.brother.com/id ובדקו האם ההולוגרמה מתאימה לזו המוצגת באתר. לאחר מכן, הזינו את מספר ה-ID מהאריזה וקבלו אישור נוסף על מקוריותו של המוצר.

בדיקת מקוריות באמצעות הטלפון החכם:

  • הורידו את אפליקציית Data matrix code reader (אפליקציית QR רגילה עלולה לא לעבוד)
  • פתחו את האפליקציה, סרקו את ה- Data matrix codeוהזינו את דף האימות.
  • בתום הבדיקה האוטומטית, תוצג תווית ירוקה המעידה כי המוצר מקורי.
  • לאימות נוסף, בדקו האם ההולוגרמה מתאימה להודעה המוצגת בדף האימות.
  • אם קורא הקוד אינו פועל, הזינו את המידע ידנית בכתובת: www.brother.com/id