Showing 32 matching products

';
יחידת סכין חיתוך QL

פרטים נוספים
RC-120 כבל טורי

פרטים נוספים
תצוגה

לוח מגע עם תאורת רקע להדפסה עצמאית של עיצובי תוויות שהוטענו - למדפסת PT-P950NW.

פרטים נוספים
היתרונות הסביבתיים של סדרת RJ

פרטים נוספים
מתאם טורי

פרטים נוספים
רצועת כתף לסדרת RJ

פרטים נוספים
מחזיק גלילי נייר לסדרת PJ

פרטים נוספים
כיסוי מגן לסדרת PJ

פרטים נוספים
מארז גלילים למדפסת לסדרת PJ

פרטים נוספים
ערכת הרכבה לרכב לסדרת PJ

פרטים נוספים
כיסוי מגן מגומי

כיסוי מגן מגומי למגוון המדפסות הניידות מסדרת PJ-700

פרטים נוספים
מתאם לרכב (מחווט)

פרטים נוספים
ערכת הרכבה לרכב לסדרת RJ

פרטים נוספים
תיק נשיאה לסדרת PJ

פרטים נוספים
מתאם לרכב (מצית סיגריות) לסדרת PJ RJ

פרטים נוספים
סוללה למדפסת Pocketjet ניידת

פרטים נוספים
סוללת ליתיום לסדרת PJ

פרטים נוספים
סוללת ליתיום יון נטענת

סוללת ליתיום יון נטענת לסדרת המדפסות הניידות PJ-700. הדפסה של 600* דפים לטעינה. *בדיקה סטנדרטית של Brother תוך שימוש בדפי A4 עם דוגמת JAITA J1 (כיסוי של 1.9%) בטמפרטורה של 23°C, באמצעות USB עם טעינה מלאה, הדפסה רציפה.

פרטים נוספים
סוללת ליתיום יון PABT4000LI

פרטים נוספים
מתאם בלוטוס

מתאם בלוטוס - לשימוש עם מדפסת PT-P950NW

פרטים נוספים
בסיס סוללה

בסיס סוללה - לשימוש עם מדפסות תוויות PT-P900W ו-PT-P950NW

פרטים נוספים
בסיס סוללה

בסיס סוללה -לשימוש עם PT-D800W

פרטים נוספים
MX4000

תיבת דואר של 4 × 100 דפים המתאימה למדפסות מסדרת HL-L6000 של Brother. כדי לעזור למשתמשים להתמודד עם דרישות של קבוצת עבודה וצורכי טיפול במסמכים, קיימות מספר אפשרויות בחירה של הגדרות תצורה לטיפול באיסוף פלטי נייר. הפונקציות הנתמכות כוללות תיבת דואר עם הקצאת סלי מיחזור למשתמשים או לקבוצות או תכונות מיון ועירום להבטחת גמישות אמיתית.

פרטים נוספים
PAAD600UK

פרטים נוספים
מגש ניירות תחתון אופציונאלי (קיבולת של 520 דפים)

מגש תחתון של 520 דפים התואם למדפסות Brother מסדרת HL-L5000, DCP–5000 ו-MFC-L5000. מדפסת LT–6500 מגדילה את קיבולת קלט הנייר שלכם ותומכת במגשי ניירות נוספים.

פרטים נוספים
מגש ניירות תחתון אופציונאלי (קיבולת של 520 דפים)

מגש תחתון של 520 דפים התואם למדפסות Brother מסדרת HL-L6000, DCP-L6000 ו-MFC-L6000. מדפסת LT–6505 מאפשרת לכם להגדיל את קיבולת קלט הנייר שלכם להוסיף מגשי ניירות נוספים.

פרטים נוספים
מגש ניירות תחתון אופציונאלי (קיבולת של 250 דפים)

מגש תחתון של 250 דפים התואם למדפסות Brother מסדרת HL-L6000, DCP-L6000 ו-MFC-L6000. מדפסת LT–5505 מגדילה את קיבולת קלט הנייר שלכם ותומכת במגשי ניירות נוספים.

פרטים נוספים
מגש ניירות תחתון אופציונאלי (קיבולת של 250 דפים)

פרטים נוספים
מגש ניירות תחתון אופציונאלי (קיבולת של 500 דפים)

פרטים נוספים
מגש ניירות תחתון אופציונאלי (קיבולת של 500 דפים)

פרטים נוספים
מגש תחתון אופציונאלי

פרטים נוספים