1. עמוד הבית
  2. מוצרים
  3. סורקים
  4. סריקה משולחן העבודה
  5. סורק שולחני מהיר ADS-2100

סורק שולחני מהיר ADS-2100

תכונות מרכזיות

  • סורק עסקי ייעודי
  • סריקה בלחיצה אחת ישירות לכונן USB או מחשב אישי
  • סריקה דו-צדדית של עד 24 דפים לדקה/48 תמונות לדקה
  • מזין מסמכים אוטומטי של עד 50 דפים עם גלאי דפים רבים
  • סריקה לקובץ PDF הניתן לחיפוש
  • מנהלי התקני סורק Twain ו-ISIS