1. עמוד הבית
  2. מתכלים
  3. Laser Supplies
  4. Laser Supplies
  5. מחסנית טונר צהוב (תפוקה משוערת של 6000 דפים מוצהרת על פי תקןISO/IEC19798 ) TN329Y

מחסנית טונר צהוב (תפוקה משוערת של 6000 דפים מוצהרת על פי תקןISO/IEC19798 ) TN329Y

מחסנית טונר צהוב (תפוקה משוערת של 6000 דפים מוצהרת על פי תקןISO/IEC19798 )

הטונר המקורי של Brother תוכנן כדי לעמוד ברזולוציות, סקאלה אפורה וגושי צבע איכותיים מאוד בהתאם למפרטי העיצוב הגבוהים של Brother.

מפרט טכני

תכונות ומפרטים

Loading...

מתכלים ואביזרים

מכשירים משולבים