MFC-1910W מדפסת לייזר שחור-לבן משולבת אלחוטית קומפקטית

מדפסת קומפקטית מצוינת לעומסים עבור המשרד הביתי שלכם

המדפסת המשולבת MFC-1910W מספקת פתרון מקיף לסביבת העבודה העמוסה במשרד הביתי nומציעה לכם ערך גבוה ומגוון תכונות יוצא דופן בהיקפו.

תכונות מרכזיות

  • הדפסה, העתקה, סריקה ופקס
  • רשת אלחוטית
  • מהירות הדפסה של 20 דפים לדקה
  • USB 2.0 עתיר מהירות
  • צג של 16 תווים x 2 שורות
  • החלפה קלה של מחסנית טונר של 1000 דפים

מפרט טכני

תכונות ומפרטים

Loading...