Brother לעולם הבריאות

עם יותר מ-25 שנות ניסיון בבתי חולים, מעבדות ומרפאות.

רפואת משפחה

רופאי המשפחה עמוסים יותר מתמיד ולכן נדרשים לבצע את משימותיהם מהר יותר וביעילות רבה יותר. למרות זאת, צוותי הרפואה מבזבזים כ-11% מזמנם על משימות מנהלתיות – זמן יקר ערך אותו היו יכולים להקדיש לטיפול בחולים ובמאושפזים. לכן, רופאים רבים בארץ ובעולם בחרו בפתרונות ההדפסה והדיגיטציה של Brother, המסייעים להם להעניק טיפול טוב יותר. הצטרף אליהם!

רפואה מקצועית (שניונית)

הדרישה הגוברת והולכת לשירותי מומחים, מובילה לקיצוץ קריטי במשאבים ובתקציבים שאתה מקצה למשימות מנהלתיות חיוניות וביכולת שלך להציל חיים. יישום טכנולוגיה עכשווית וחסכונית, יפחית את העומס על הצוות הרפואי.
מכיוון ש-Brother מבינה שמרבית העסקים אינם יכולים לשבות לרגע, היא מציעה מגוון פתרונות ומוצרים שתוכננו לשפר את היעילות, את האבטחה ואת שיתוף הפעולה, אשר יאפשרו לך להתמקד בדברים החשובים באמת: רמת הטיפול הרפואי והחוויה לה זוכה המטופל.

בתי מרקחת

כאשר הייעוץ הרפואי כה זמין וקבלת מרשמים מתאפשרת גם באמצעות האינטרנט, על בתי המרקחת להתאים את עצמם לקצב העבודה ולדרישות הקהל ויחד עם זאת, להמשיך ולהתפתח ברמה העסקית, כדי לא להישאר מאחור. Brother תסייע לך להסתגל להתפתחויות האחרונות בתחום ה- e-Health עם מדפסות מדבקה יעילות ופתרונות ניהול הדפסה, אשר ישמרו את נאמנות לקוחותיך.