Kofax

הבטח את פרודוקטיביות הסריקה שלך עם יישומי עיבוד התמונה של Kofax

ותיהנה מסורק עם ביצועים מושלמים ומתוכנה המביאה את התמונות שלך לכדי שלמות.

הסורקים התומכים ב- Kofax

Kofax VRS Elite

Kofax VRS Elite היא תוכנה מוגנת פטנט, לשיפור תמונות והבאתן לכלל שלמות. תוכנה זו מבטיחה את פרודוקטיביות הסריקה, מעלה את איכות התמונה לצורך זיהוי תווים אופטי (OCR) ומפחיתה את זמן ההכנה לסריקה.

העלה את רמת דיוק זיהוי התווים האופטי
וקצר את זמן ההכנה לסריקה

בנוסף ליכולות המשפרות את פונקציונליות הסריקה, הסורקים של Brother מציעים יכולות מתקדמות של תוכנה ומנהל התקן, עם Kofax VRS Elite. שיפור טכנולוגי חדש, המאפשר זיהוי תווים אופטי מדויק, מקצר את הזמן הנדרש להכנת המסמך ומשביח את תוכן התמונה הסרוקה בעת השימוש במכשירים בו הוא מותקן.

Kofax

שפר את ביצועי הסריקה ואת יישומי עיבודי התמונה, עם Kofax.
תוכנת Kofax מיישמת את ההגדרות המדויקות בסורק למסמכים הספציפיים – באופן אוטומטי. Kofax בוחנת את המסמכים ומתקנת בהם פגמים, כדי לספק תמונות סרוקות באיכות גבוהה.
יכולות אלו חיוניות לשימוש יומיומי עכשווי במסמכים דיגיטליים, הזוכים לעיתים קרובות לשיתוף בקרב מחלקות וארגונים שונים, או מעובדים לשימוש במערכת רשומות, כגון חשבונאות, ERP ועוד. הסורקים* של Brother תואמים לטכנולוגיה מתקדמת זו ומבטיחים אינטגרציה קלה עם אחד מהמפתחים המובילים של תוכנות ומערכות לפרודוקטיביות הסריקה.

* דגמים נבחרים בלבד. לפרטים, עיין במפרטים הטכניים של הסורקים.

הסורקים התומכים ב- Kofax
• ADS-2100e
• ADS-2600We

זיהוי תווים אופטי OCR

זיהוי תווים אופטי מספק יכולת קריאת מכונה לטקסט שמקורו מתמונות סרוקות. יכולת המשמשת ליצירת מסמכי TIFF ומסמכי PDF הניתנים לאינדוקס אוטומטי או לחיפושים מהימנים באמצעות מילות מפתח. תוכן טקסט OCR ניתן לקריאה במהירות וביתר דיוק כאשר הוא ברור וקריא. בנוסף, OCR משמש לשילוב מסמכים סרוקים בתוכנות עסקיות מסוימות, כגון תוכנות חשבונאות או לוגיסטיקה ומאפשר לתוכנות צד שלישי להבין מידע שנסרק בבהירות.


לצפייה במגוון הסורקים