HL-L5000D מדפסת לייזר שחור-לבן לקבוצות עבודה

הדפסה בהיקפים גדולים, מיועדת למשרד עמוס העבודה

מדפסת HL-L5000D שתוכננה למען משרדים קטנים, מספקת תוצאות מדהימות ומהירויות הדפסה גבוהות בכל שימוש. התועלת הנוספת של מחסניות הטונר הגדולות האופציונאליות הופכת את מדפסת זו לבחירה האידיאלית למשרד שלכם.

תכונות מרכזיות

  • מהירויות הדפסה גבוהות של עד 40 דפים לדקה עם הדפסה דו-צדדית אוטומטית
  • קלט נייר משולב של 300 דפים
  • מחסניות חלופיות גדולות - מחסנית טונר גדולה אופציונאלית של 8,000 דפים (לערך)
  • תצוגה של 1 שורה, 16 תווים עם תאורת רקע
  • USB 2.0 וקישוריות מקבילה אופציונאלית
  • Buyers Lab 2016: זוכה פרס Summer Pick Award למדפסת המצטיינת לקבוצות עבודה קטנות