תכונות מרכזיות

  • הדפסה של 2,300 דפים בהתאמה לתקן ISO/IEC 19752
  • טונר מקורי של Brother מונע בזבוז נייר, זמן וכסף.

תכונות ומפרטים

תכונות ומפרטים

שם משפחה

TN247Cnטונר Cyan מקוריn של Brother

מתכלים ואביזרים

מכשירים משולבים